Favoritter

Lukk

Ventilatorer

Ventilator

En passende ventilator er en viktig forutsetning for optimal fjerning av matlukt og fett på kjøkkenet. Man må finne ut hvilken sugekapasitet man trenger for at ventilatoren skal fungere mest mulig effektivt. Videre vil man ikke at ventilatoren skal bråke mer enn nødvendig, noe som er spesielt viktig i husholdninger med åpen kjøkkenløsning.

Ventilatorkapasitet

Ventilatorer fås med varierende kapasitet Størrelsen på kjøkkenet avgjør hvor stor kapasitet man trenger for at ventilatoren skal være mest mulig effektiv. En tommelfingerregel er at ventilatoren skal kunne skifte ut luften på kjøkkenet minst ti ganger i timen. Derfor regnes kapasiteten ut med i et enkelt regnestykke: kjøkkenets høyde x lengde x bredde. Dette tallet multipliseres så med 10. Resultatet er den kapasiteten som er nødvendig for at ventilatoren skal fungere skikkelig.

I dag er det lovpålagt å ta hensyn til dette i nye bygninger når det kommer til utsugingskapasitet og størrelsen på ventilatoråpningen.

Ventilatorens støynivå

Det er viktig å ta hensyn til støyen ventilatoren avgir under bruk. For noen er en bråkete ventilator nesten uutholdelig. Heldigvis finnes det mange ventilatorer på markedet som avgir mindre enn 50 desibel. Her er det også viktig å være klar over hva slags motor du velger i ventilatoren, siden en innebygd motor vil bråke mer enn en ekstern motor. Sistnevnte forutsetter at du har plass til å installere motoren et annet sted.

Ventilatortyper

Hvilken type ventilator som er å foretrekkes på et kjøkken, kan variere, og kjøkkenetsinnretning er også bestemmende for hva slags ventilator som kan installeres. Det finnes både ventilatorer som kan henge fritt over kokeplaten, ventilatorer som monteres på veggen, ventilatorer man trekker ut og ventilatorer som bygges inn i kokeseksjonen. I tillegg finnes det ventilatorer for sentralventilasjon, noe som forutsetter at det allerede er plassert en ekstern motor i bygningen.

Ut over dette kan man få ventilatorer med intern eller ekstern motor, som velges ut fra hvordan kjøkkenet er innredet. En intern motor stiller ikke like høye krav til installasjon som en ekstern motor som skal installeres på en vegg, et loft eller et tak. Men løsningen med ekstern motor gir et lavere støynivå og bedre utsuging enn om ventilatoren installeres med intern motor.

Annet

Det er er også konstruert Ventilatorer for kullfilter eller utsuging. Ventilatorer med kullfilter vil ikke suge luften ut av kjøkkenet, men rense den og sende den tilbake. Det krever ikke utsugingskanal, men til gjengjeld må kullfilteret erstattes én til to ganger i året, avhengig av hvor ofte ventilatoren er i bruk. Kullfilter en mer miljøvennlig løsning, men ikke like effektiv som en ventilator med utsugingskanal.

Om du har spørsmål angående vårt ventilatorsortiment, kan du gjerne kontakte vår kundeservice på 21 95 92 07 eller henvende deg til nærmeste Skousen-forhandler.

Favoritter

Lukk